Zevende specialisatiejaar BSO – thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

VakkenpakketAantal uren per vak
7e
Frans2
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
  
praktijk huishoudkunde1
praktijk opvoedkunde1
praktijk verzorging1
stage12
huishoudkunde1
opvoedkunde2
verzorging2
 
Totaal basisvorming32
Complementair gedeelte
seminarie2
TOTAAL 34